Членовете на Бал-Тюрк Посетиха Родния Край на Мевляна

Сдружението за култура и солидарност на балканските турци (Bal-Türk) осъществи още една поредна културна масова дейност. Дейноста се осъществи посещавайки родния край на Мевлана Гр.Кония,чиято бе като разтояание най далечната дейност в Турция осиществена от Bal-Türk. Членовете останаха възхитени особенно от историческият мизей на Мевлана отразявайки свояата доволност. И така се осъществи доволно още една […]

Devamını oku