Повече от 100’Директора на Училища са Били Агенти

Повече от 100’директори и зам.директори са работели за Държавна Сигорност като Агенти. Комисияата във Парламента кояато разследва 1990 година и съучасниците във режима откриха списъци на директори и зам.директори от училища с Турски произхот чеса работели като Агенти за ДС. В сайта на комисията в списъка който са изложили се вижда че в страната 7937 […]

Devamını oku