29 Ocak Milli Direniş Günü’müz Kutlu Olsun!

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

 

“Hak verilmez, alınır!” Mücadelemize yılmadan devam edeceğiz!

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 29 Ocak 1988 Milli Direniş Günü’nü saygı ile anarken Batı Trakya Türk Azınlığı’nın “Türk” olduğunu inkar eden Yunan Devleti’ne karşı tek bir ağızdan “Türk’üz” diyerek haykırdığı ve dayanışma içerisinde kendisine yönelik siyasi baskıya karşı demokratik tepkisini gösterdiği 29 Ocak 1988 tarihinin 26. yılında mücadelesine yılmadan devam etmektedir. 29 Ocak Milli Direniş Günü’nün bilinci ve ruhu ile ABTTF, “Hak verilmez, alınır” ilkesi ile Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak ve özgürlüklerinin iade edilmesi için çalışmaktadır, sabır ve azimle mücadelesini gelecek yıllarda da sürdürecektir.

29 Ocak 1988 tarihinde Batı Trakya Türk Azınlığı, “Türk’üz!” diye bağırarak sokağa çıkmış, o dönemde devletin siyasi baskısına boyun eğmeyerek varlığını cesurca haykırmıştır. Polisin müdahale ettiği protesto gösterisinde pekçok Batı Trakya Türkü yaralanmıştır. 1990 yılında Batı Trakya Türk Azınlığı, 29 Ocak 1988 tarihinde yaşanan olaylara tepkisini göstermek amacı ile tekrar sokağa çıkmış, ancak yine polisin sert müdahalesi ile karşılaşmıştır. Yunanistan tarihine kara bir sayfa olarak geçen 29 Ocak tarihi, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın tek yürek ve tek bir ses olarak sokağa döküldüğü bir gün olarak Milli Direniş Günü olarak anılmaya başlanmıştır.

29 Ocak 1988 olaylarının hemen ardından Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sesini uluslararası alanda duyurmak amacı ile 28 Şubat 1988’de kurulan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Milli Direniş Günü’nün 26. yılında Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Lozan Barış Antlaşması ile tanımlanan ve koruma altına alınan tüm haklarının iade edilmesini talep etmektedir. ABTTF olarak Batı Trakya Türk Azınlığı’nın “Türk” kimliğini kabul etmeyen Yunan Hükümeti’nden “Türk” kimliğimizi tanımasını ve isminde geçen “Türk” kelimesi ile kapatılan derneklerimiz hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tam ve eksiksiz olarak ivedilikle uygulamasını istemektedir.

Lozan Barış Antlaşması’na göre kendi okullarını kurma ve yönetme hakkına sahip Batı Trakya Türk Azınlığı’mız kaliteli ve modern bir eğitimi hak etmektedir. Çeşitli uygulamalar nedeniyle bugün kalite bakımından düşük, orta dereceli okul sayısı bakımından yetersiz ve müfredat bakımından eksik azınlık okul sistemi azınlık çocuklarımızın kaliteli bir azınlık eğitim sistemine sahip olmasını engellemektedir. Kaliteli eğitim her bir çocuğumuzun hakkı olup azınlık okul sistemindeki sorunları gidermek yerine devlet okul sistemine çocuklarımızı teşvik etmek sorunu ortadan kaldırmamaktadır. ABTTF, anadilde öğrenim hakkını ihlal eden ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın taleplerini görmezden gelerek çocuklarımızı yalnızca Yunanca eğitim veren devlet anaokullarına göndermek zorunda bıraktıran Yunan Hükümeti’nden çocuklarımızın ana dillerinde öğrenim görecekleri iki dilli azınlık anaokulları kurulmasına izin vermesini talep etmektedir.

ABTTF, Batı Trakya Türk Azınlığı’mızın din alanındaki özerk yapısına zarar verecek her türlü uygulamaya karşıdır. Azınlığı’mızın seçtiği müftüleri tanımayan Yunan Hükümeti, Batı Trakya’daki camilerde ve devlet okullarında tayinli müftülere bağlı olarak “Kuran öğretmeni” olarak görev yapmasını öngören yasayı 2013 yılında kabul etmiştir. Yasa ile  ilk aşamada yalnızca devlet okullarında görev yapmasını öngören Yunan Hükümeti, 2013 yılında yine azınlığımızın fikrini ve görüşünü almadan, azınlığımızın temsilcilerinin tepkisine rağmen yasayı uygulamaya geçirmektedir. ABTTF Yunan Hükümeti’nden azınlığımızın din işlerine karışmamasını talep ederek azınlığımızı doğrudan ilgilendiren tüm kararlarda azınlığımızın karar alma mekanizmalarına dahil edilerek azınlığımızın talep ve isteklerine uygun olarak azınlığımızın sorunlarına azınlığımız ile birlikte çözüm üretmesi istemektedir.

ABTTF, Milli Direniş Günü’nün 26. yılında 2014’ün ilk yarısında AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten ülkemizin yöneticilerinden haksız uygulamalara son vermesini istemektedir. Batı Trakya Türk Azınlığı’mız Milli Direniş Günü’nün birlik ve dayanışması içerisinde tüm haksız uygulamalara karşı tepkisini göstermeli, demokrasinin kuralları çerçevesinde hakkını aramalıdır.

Batı Trakya Türk Azınlığı’mız, Yunanistan’da, Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyanın diğer farklı köşelerinde yaşayan tüm Batı Trakya Türkleri ile birlikte haklı mücadelesine tek bir ses ve yürek olarak devam edecektir.

Milli Direniş Günü’müz kutlu olsun!

Kaynak: rodopruzgari.com/

 

 


İçeriği Paylaş