Членовете на Бал-Тюрк Посетиха Родния Край на Мевляна

Български Новини
İçeriği Paylaş

Сдружението за култура и солидарност на балканските турци (Bal-Türk) осъществи още една поредна културна масова дейност.
Дейноста се осъществи посещавайки родния край на Мевлана Гр.Кония,чиято бе като разтояание най далечната дейност в Турция осиществена от Bal-Türk.
Членовете останаха възхитени особенно от историческият мизей на Мевлана отразявайки свояата доволност.
И така се осъществи доволно още една културна масова дейност на Bal-Türk,членовете също така подсетиха че чакат с голамо нетърпение и интерес екскурзията за Историческите гр.Сафрамболу и Амасра кояато щесе състои на 7 и 8 декември.

kıbrıs-konya 546

 

kıbrıs-konya 590

 

kıbrıs-konya 556


İçeriği Paylaş