Университет без приемен изпит във Босна

Български Новини
İçeriği Paylaş

Турските инвеститори през 2004 година построиха във университет във столицата Сарайбосна,във новиа факултет ще приемат обучение 2 хилади студенти във 13’е професий.
Във световният университет ще имат правото дасе запишат студенти от 32’е държави без да включат на приемен изпит,само със дипломата от средното образование.
Във университета има също така и много полезни за напред клубове.


İçeriği Paylaş