Според доклада най лесно се инвестира в Македония

Български Новини
İçeriği Paylaş

Според доклада най лесно се инвестира в Македония

Според доклада за най лесно влагане на инвестицияс за 2014 година се обяави Македония.
189 насоки за инвестиция се прегледа във доклада от които редът за инвестиране във балканските страни се образува по следният ред,македония на 25 мяасто,Кипър на 39 мяасто,Црънагора на 44 място,България на 58 място,Турция на 69 мяасто,Гърция на 72 мяасто,Румънияа на 73 мяасто,Косова на 86 място,Хърватия на 89 мяасто,Албания на 90 място,сърбияа на 93 място и на последно място във Балканските страни зае Босна Херцеговина със 131 място.

Централния офис на САЩ (UNODC) и комисияата в ЕС декларираха че в Косово има най много подкупване а в Сърбияа най много небрежности.
В Църнагора и албанияа с е оказало че се ползват най мого химикали по плодове и зеленчуци.
ЕС се готви да издаде парични средства за да улесни инвестирането в тези държави.


İçeriği Paylaş