Няама полужителна стъпка за проблема с малцинсвата във Гърция

Balkanlardan Haberler Български Новини
İçeriği Paylaş

Министъра на здравеопазването Мехмет Мюеззиноглу,беше по програма в Гърция гр.Солун,Минъстърът посети свойте роднини исвоето родно село Козлукевир.
Във посещението си отседна в кафенето на селото и общува със свойте съселани по темата за малцинсвата по Гърция.
Министърът обеща че работят по тази тема и че всичко щесе промени и тези дни ги очаква с голамо нетърпение.


İçeriği Paylaş