Yunanistan’da Türkçe eğitime ret

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya’da Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokulları açılması konusunda bir partinin sunduğu talebi reddetti.

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya Türk azınlığının bölgede Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilli anaokulu açılması yönündeki talebinin, “çocukların eşit şartlarda eğitim alma hakkına aykırı geçmişte kalmış pedagojik anlayış” olduğunu iddia etti. Bakanlık tarafından Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi (DEB)’ne gönderilen cevap yazısında, okul öncesi eğitimin öğrencileri okul hayatına hazırlamanın yanı sıra, “geniş anlamda dengeleyici bir rolü bulunduğu” belirtildi. Yanıtta, “Eğitim açısından, iki ayrı müfredata sahip iki dilli anaokulları parçalanmış okul ve geçmişte kalmış pedagojik anlayış ve öğretim önerisidir. Bu uygulama çocuğun eşit şartlarda eğitim alma hakkına aykırıdır” ifadesi yer aldı. Anaokullarındaki eğitim konusunda Eğitim Bakanlığı’nın görüşünün de yer aldığı mektupta, Yunan devletinin, yasalar önünde eşit hak ve sorumluluklar çerçevesinde azınlık nüfusun bulunduğu bölgelerde çocukları okul yaşamına hazırlayacak devlet anaokulları açtığı dile getirildi. Yunanistan Eğitim Bakanlığı, DEB’e konuyla ilgili daha önce gönderdiği mektubunda da Yunan devletinin, Türk azınlığın talep ettiği şekilde Batı Trakya’da azınlık anaokulları açmak gibi herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını savundu.

Uluslararası bir eğitim hakkı
DEB, bir süre önce Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Konstantinos Arvanitopulos’a gönderdiği iki ayrı mektupta, Yunanistan’da zorunlu eğitim kapsamına alınan anaokulu eğitiminin, Lozan Antlaşması ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili anlaşmaların yanı sıra Unesco tarafından da azınlık çocuklarına tanınan bir hak olduğunu belirterek, Batı Trakya’da Türkçe ve Yunanca eğitim verecek azınlık anaokulları kurulmasının önünü açmasını istedi. Yunanistan’da, 2006 yılında çıkarılan 3518 sayılı yasa, farklı dile, dine ya da etnik azınlığa mensup çocuklar arasında ayırım yapmadan 5 yaşını tamamlamış bütün çocukların anaokuluna gitmesi zorunluluğu getiriyor. Yunanistan’da ayrıca, zorunlu eğitim 6 artı 3 temelinde 9 yıl olarak uygulanırken, Türk azınlık okullarında bu süre altı yılla (ilkokul) sınırlı tutuluyor. Batı Trakya’da, azınlık mensubu Türk çocuklarının büyük bölümü 6 yıllık ilköğretimin ardından İskeçe ve Gümülcine’de bulunan iki azınlık lisesinin yetersiz kalması nedeniyle orta ve lise eğitimlerini Yunanca eğitim veren devlet okullarında sürdürüyor.

 AA

İçeriği Paylaş