Uluslararası araştırmaya göre Bulgarların %44’ü ırkçı

Balkanlardan Haberler Haberler
İçeriği Paylaş

Gallup Sosyolojik Araştırma Ajansı’nın 66 ülkede gerçekleştirdiği kıyaslamalı araştırma sonuçlarına göre Bulgaristan vatandaşlarının yüzde 44’ü bazı ırkların diğer ırklardan daha üstün olduğunu düşünüyorlar.

Bulgaristan’da yapılan ankete katılanların yüzde 45’i bazı dinlerin diğer dinlerden daha üstün olduğunu kabul etmezken yüzde 37’si de bunu kabul etmekteler. Ankete katılan vatandaşların yüzde 50’si ise bazı kültürlerin diğer kültürlerden daha üstün olduğunu düşünmekteler.

İnsanların ve araştırma yapılan ülkelerin büyük bir kısmı her hangi bir ırkın, dinin ve kültürün başka ırklardan, dinlerden veya kültürlerden daha üstün olmadığını düşünüyorlar. Buna rağmen araştırma yapılan ülkelerin üçte birinde kamuoyu bu konuda aynı düşünmüyor.

Bu araştırma ile insanların “Bazı ırklar diğer ırklardan daha üstündür”, “Bazı dinler diğer dinlerden daha üstündür”, “Bazı kültürler diğer kültürlerden daha üstündür ”ifadelerine ne ölçüde katılıp katılmadıkları yoklandı.

Irk eşitliği, dinsel ve kültürel eşitlik olduğu kanaatinin fazla gelmesine rağmen birkaç ülkede ırk, dinsel ve kültürel eşitlik olduğunu düşünen çoğunluk bulunuyor.

Bu ülkeler arasında Bangladeş, Gana, Hindistan, Nijerya, Afganistan, Paraguay da bulunuyor. Bu ülkelerde verilen “tamamen katılıyor” ve “katılıyorum diyebilirim” cevaplarının toplamı yüzde 50-80 arasında bir pay oluşturuyor.

Beklendiği gibi çoğunlukla Batı toplumları bunun tam aksini düşünüyor.

Kaynak: Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş