Türkiye’de Kaçak Durumunda Olan Soydaşlara Duyuru

Duyurular

Bursa Milletvekil Mustafa Öztürk’ten alınan bilgiye göre 1 Ocak 2015’ten önce Türkiye’ye girmiş ve an itibari ile yasal bir izni olmaksızın fiilen Türkiye’de bulunan soydaşlara, 1 Temmuz 2015 tarihine kadar başvurmaları halinde af getirildi.
Yunanistan ve Bulgaristan uyruklu soydaşlarımızdan, Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak 1 Ocak 2015 tarihinden önce Türkiye’ye giriş yapmış ancak vize ihlalinde bulunarak bugüne kadar hiç ikamet izni almamış veya ikamet izni süresi bitmesine rağmen yasal süresi içerisinde ikamet uzatma başvurusu yapmayanlara, 1 Temmuz 2015 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda öngörülen şartlarını taşıdıkları ikamet izinlerinden birini almak üzere başvuru hakkı tanınmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen başvurular sonrası yeni düzenlenecek olan ikamet izinlerinden Harçlar Kanununun 88’inci maddesinin e bendindeki ‘Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular’ hükmü uyarınca harç da alınmayacaktır. Ayrıca tanınan bu hakkın yanında ikamet izni için Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunundaki asgari şartları taşımayan ancak ülkelerine geri dönmeleri makul bulunmayan -Türk vatandaşıyla evli, Türk vatandaşı çocukları bulunan, Türkiye’de uzun süredir yaşamakta olan, ülkelerinde yeri ve kimsesi bulunmayan vesaire- soydaşlarımızın da ikamet izni başvuruları bir defaya mahsus ‘insani ikamet izni’ kapsamında alınacaktır.