Tarihçe

Bal-Türk, 1984 yılında Bulgaristan’da yaşayan Türklerin adlarının değiştirilmeye zorlanması, yani silah tehdidi ile Bulgar adları verilmesiyle başlayan; Türkçe konuşmanın, şarkı dinlemenin dahi yasaklanmasıyla devam eden bunlarla da kalmayıp (namaz, oruç, sünnet v.b. gibi) dini vecibelerin bile yerine getirilmesini engelleyen  asimilasyon hareketine bir tepki olarak, Balkan Türklerinin haklarını savunmak amacıyla 1985 yılında kurulmuştur. Bal-Türk’e 11.08.1987 gün ve 87/12003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsü verilmiştir. [devamı]