HÖH Hükümete çağrıda bulundu

Balkanlardan Haberler

Hak ve Özgürlükler Hareketinden iktidara çağrı, “Dürüst bir seçimi güvence altına alın!”. HÖH Meclis Grubu adına Lütfi Mestan, Meclis’in bugünkü oturumunda okuduğu bildiride, “HÖH Meclis Grubu çoğunluğu elinde bulundurun iktidarın Özel Araştırma Araçları (SRS) kullanmakla ilgili kanun düzenlemesinde değişiklik yapma taahhüdünü yerine getirmesini beklemeye devam ediyor. Bu durum özellikle seçim öncesi çok güncel bir konudur, çünkü iktidar, devletin güvenlik kurumlarını siyasi amaçla kullanmaktan kendini tutacağını garanti etmesi gerekiyor. Mesela, uluslararası gözlemcilerin 2009 yılında Plovdiv’in İzgrev semtinde kısmi seçimlerin kazanılış şeklinde olduğu gibi, ağır sabıkalar kaydetmelerini istemiyoruz” deniliyor. Ayrıca Mestan, parça parça yapılan yangın söndürme politikasını geride bırakma zamanı geldiğini, yeni Cumhurbaşkanı görünümünü de partiye bağlı olarak bu yönde aranacağını vurguladı.
Deneyimli siyasetçi, Meclis Gruplarının hükümetin bütçe tahmininden duyduğu endişeyi dile getirdi. Bu bağlamda, Avrupa Birliğinin “2020 Yılı Stratejisinin” ana tezinde savunulan eğitim ve ekonomi yükselme sağlayacak yeniliklerle ilgili kaynakları örnek gösterdi.
Strateji amaç olan bilim ve yenilikler için gayri safi yurtiçi hasıladan %3 ayırılırken, GERB’in bu yöndeki hedefi %1,5, onlardan da % 0,6’sının devlet mali yardımı olduğunu, bu rakamların önceki devlet yönetiminin 2008 yılı raporuyla aynı olduğu, Mestan tarafından belirtildi.
HÖH Genel Başkan Yardımcısı, partilerinin bu mali kaynakların değerinin düzeltilmesini beklediğini, iktidarın 2008 yılında miras edilen bilim ve yenilikleri finanse etme standartlarına ancak 2020 yılında erişilme fikri kamu tarafından kabul görmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Ayrıca, iktidara, bilim araştırmaları ve yeni yüksek eğitim kanunuyla ilgili vaat edilen stratejiyi sordu.
Lütfi Mestan, ülkenin ekonomik gelişimini sağlayacak girişken gelişmeler, siyasi diyalogun geniş çaplı kabul görmesi ve istikrarlı bir makroekonomik çerçeve oluşturmasının önemli olduğunu belirtti. Kendisi, Maliye Bakanı Simeon Dyankov’un Mali İstikrar Paktı kurma fikrini hatırlattı ve bu fikir hakkındaki tartışmaların meclisin bu dönemki oturumlarında başlaması gerektiğini vurguladı. Devamında, “Hak ve Özgürlükler Hareketinin bu tartışmalara ulusal sorumluluğu gereğince katılacaktır, çünkü stratejik mevzulardaki görüşümüz hiçbir zaman iktidarda olmamıza veya muhalefette bulunmamıza bağlı olmamıştır” diye konuştu

Kırcaali Haber

Bir Cevap Yazın