HÖH 1989 Öncesi Göç Edenlerin Vatandaşlık Hakları ile İlgili Kanun Teklifi

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekilleri Çetin Kazak ve Tuncer Kırcaliev tarafından sunulan kanun değişikliği teklifinde, 1989 yılından önce Türkiye’ye göç etmiş Bulgaristan vatandaşlarının çocuklarına beş yıl içerisinde müracaatları halinde Bulgaristan Vatandaşlığı verilmesi öngörülüyor.
Yani Bulgaristan göçmeni bir vatandaş Türkiye’ye göç edince Bulgaristan Vatandaşlığını kaybetmiş iken, Türkiye’de doğan çocukları kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte beş yıl içerisinde başvurduğu takdirde, oturum izni ile üç yıl beklemeksizin BG Vatandaşı olabilecekler.
Buna göre bu kanun değişikliği teklifinin kabul edilip edilmemesi Bulgaristan’ın vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmayıp eşit muamele ederek, dünya standartlarına uyup uymadığı ve bir kısmına anne, bir kısmına ise üvey anne gibi davranmaya devam edip etmediğine dair bir nevi sınav olacak.
Ancak HÖH’ün Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) ile aralarının bozulmasından sonra bu teklife destek olup olmayacakları merakla bekleniyor.
Ayrıca HÖH’ün eski göçmenlerin haklarına yönelik ve Türkçe eğitime yönelik tekliflerini neden hep seçimler yaklaştıkça ya da belli oldukça meclise sunduğu da ayrı bir merak konusu…


İçeriği Paylaş