Tarihsel Süreç İçinde Türklere Uygulanan Şovenist Bulgar Politikaları

1389’dan 1878’e kadar Osmanlı Devleti’nin hoşgörü ve adalet dolu himayesi altında varlığını sürdüren Bulgarlar, bu süre zarfında her türlü dini vecibelerini yerine getirme hürriyetine sahip olmuş ve hiçbir şekilde soykırıma tabi tutulmamışlardır. Yaklaşık olarak 5 asır boyunca kardeşçe bir arada yaşamış olan iki milletin arasına nifak tohumları ekilmiş ve kısa bir süre içerisinde de birbirlerine […]

Devamını oku

Makedonya’daki Tarikatler, Silsileleri, Maneviyat Büyüklerinin Hayatları ve Hizmetleri

MAKEDONYADA’ Kİ TARİKATLER, SİLSİLELERİ, MANEVİYAT BÜYÜKLERİNİN HAYATLARI VE HİZMETLERİ Osmanlılar Balkanlara yerleşmeden önce İslam adına gönülleri feth eden tasavvuf erbabı onlarla birlekte de bu topraklara gelerek yol kavşaklarında kurdukları tekke ve zaviyelerde yaptıkları faaliyetlerle insanların sevgisini kazanmışlardır. Osmanlı döneminde, Balkanlarda farklı tarikatlara mensup olan tekkelerin kuruluşuyla tasavvufi düşünce ve yaşayış kendine yer bulmuştur. Zamanında çok […]

Devamını oku

Lozan Antlaşması’nın Bulgaristan Türkleri için geçerliği

Kader ÖZLEM* Hukuksal Bir Değerlendirme Bulgaristan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılıp, bağımsız bir devlet olmasının ardından, ülke toprakları üzerinde yaşayan Türk-Müslümanlar için de bir takım yükümlülükler altına girmişti. Uluslararası hukuksal açıdan Bulgaristan’daki Türklerin azınlık hakları çeşitli ikili ve çok taraflı siyasi bağıtlarla garanti altına alınmıştır. Söz konusu antlaşmaların bazılarında Osmanlı Devleti ve halefi durumundaki Türkiye doğrudan ‘garantör’ […]

Devamını oku

Bir Mübadele Köyünün Kuruluş Hikayesi

Volkan ŞENEL Tarihçi senelvolkan@hotmail.com Lozan Barış Antlaşması ve Mübadele I. Dünya Savaşı’ndan zaferle çıkan ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya, savaşta yenilen Almanya’ya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na ve Osmanlı Devleti’ne ağır koşullar içeren barış antlaşmaları önermişlerdi. Yenik devletlerden ilk ikisi 1919’da bu antlaşmaları imzalamak zorunda kalmış, Osmanlı Devleti de 1920’de Sevr Antlaşması’na boyun eğmişti. Ama Sevr antlaşmasının öngördüğü […]

Devamını oku

1999 yılından sonra Kosova’daki medya

Batılı demokrasilerin hassasiyetle üzerinde durduğu kurumların başında medya geliyor. Bugün medyatik savaşı kazanmış olan gerçek savaşı da kazanmış oluyor. 1999 yılındaki NATO müdahalesinin ardından Kosova’da doğan yeni bir gerçek vardı. Özgürlük talepleriyle ortaya çıkan bu gerçek, özgürlüğün anarşik bir biçimde ifade edilmesi idi. 1999 yılında Sırp güçlerinin bölgeden çekilmesi ile idarenin yerel makamlara kalması halinde […]

Devamını oku

Radovan Karaciç’in Yakalanması Üzerine

Son on yıl içinde Sırbistan’dan gelen en iyi haber, savaş suçlarından dolayı aranan Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç’in tutuklanmış olmasıdır. Radovan Karaciç ve Ratko Mladiç gibi savaş suçlularının Sırbistan’da bulundukları yıllarca inkâr edildikten sonra, Sırbistan Millî Güvenlik Konseyi’nden, Karaciç’in başkent Belgrad’da tutuklandığı haberi geldi. Üstelik kendisi yıllardan beri Belgrad’taki özel bir hastanede alternatif tıp […]

Devamını oku