Bulgaristan’da Türklerin problemleri

Bu gün dünya Türklüğünün en güçlü devleti şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bulunduğu coğrafi konum, tarihi miras, ekonomik ve siyasi yapısıyla uygar dünyanın sayılı devletleri arasında yer almaktadır. Bu konumu itibarıyla Türkiye dost ve düşmanlarının odağı haline gelmiştir. Türkiye’nin yakın çevresinde yaşayan Bulgaristan Türklerinin çeşitli ve ciddi problemleri bulunmaktadır. Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğunun çekilişinden sonra çok açı günler […]

Devamını oku

Makedonya’da insan hakları

Giriş İnsan hakları kavramı artık sadece katılımcı demokrasinin değil, aynı zamanda küreselleşen dünyanın çok ciddi sorunları haline gelen ve sistemsel bir niteliğe dönüşen yoksulluk ve işsizlik sorunlarına çözüm olacak “sürdürülebilir ekonomik kalkınma projesinin de tanımlayıcı unsurlarından birisidir. Bu bağlamda yapılan temel önerme şudur: ekonomik kalkınma insan haklarına çözüm değildir, aksine insan hakları sorunlarına çözüm bulabilen […]

Devamını oku

Türklere yapılan kültürel asimilasyon politikası

Millet demek dil demek, kültür demektir.Türkler tarih boyunca göçebe hayat yaşadıklarından,her gittikleri bölgelerde kendi dillerini,kültürlerini,örf ve adetlerini de götürmüşler. Yeryüzünün en eski milletlerinden biri olan Türkler kendine özgün kültürünü, hoşgörüsünü, dünyanın her yerine yaymıştır. Günümüzde 10 milyon metre karede yaşayan 300 milyon Türkün aynı veya benzer kültürleri vardır. Fakat bu küreselleşen dünyada Türklere her alanda […]

Devamını oku

İzmir Basınına göre Makedonya Meselesi (1908-1914)

14. Yüzyıldan 1912–1913 Balkan Savaşı’na kadar Osmanlı yönetiminde kalan Makedonya, gerek Türk tarihi gerekse Balkan tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Makedonya; sahip olduğu coğrafi konumu itibariyle, Balkan Yarımadası’nın merkezi durumundadır. Gerek Anadolu’dan Avrupa’ya, gerekse Avrupa’dan Akdeniz’e, hatta kuzeye, Rusya’ya açılan istikametlerin birleştiği bir düğüm noktası durumundadır. Askeri ve ticari yolların kavşağı durumunda olmasından dolayı […]

Devamını oku

21. Yüzyıl Sultan ve Sultanlık Hasibi

Sultan çok farklı anlamlarda kullanılan bir sıfat olduğu bilinir.Kelime olarak Sultan güç,yönetici, lider anlamına gelir ve tarihte bağımsızlığını ilan eden hükümdarlara sultan adı verilirmiş. Peki 21.yüzyılda Sultanlar hala yaşıyor mu? Evet var değerli okuyucular yeni sultanlarımız hala var olmakta. Tarihimizde olduğu gibi günümüzde de sultanlık devam etmektedir. Demokratik dönemin başlamasıyla adında demokrasi olan bir parti […]

Devamını oku

Makedonya’daki Türk Kimliğinin/Kültürünün Korunmasında Etkin Sivil Toplum Kuruluşları

Giriş Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan Makedonya, Türk Tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca Balkanların etnik, dinsel, kültürel ve linguistik açıdan en karışık bölgelerindendir. Makedonya bölgesi; Ege Makedonyası (Yunanistan’da), Vardar Makedonyası (bugünkü Makedonya Cumhuriyeti) ve Prin Makedonyası şeklinde üçe bölünmüş durumdadır. Makedonya’ya tarih boyunca çeşitli kavimler (Traklar, İllirler, Romalılar, Slavlar…) yerleştiler. IV. Yüzyılda […]

Devamını oku

Mübadil Havva Hanım’ın İskeçe’den gelişi

Volkan ŞENEL Tarihçi 16. yüzyılda Karaman ve çevresinde bulunan birçok aile, bu dönemde uygulanan iskân politikası gereğince Rumeli’nin çeşitli bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Drama ve çevresi de bu göçlerin olduğu alanlardandır. Havva Hanım adlı hanımefendinin kökeni, 16. yüzyılda Karaman Bölgesi’nden Drama’nın Kozluca (Kozlu) Köyü’ne iskân edilmiş olan bu ailelere dayanmaktadır. Kozluca doğumlu olan Havva Hanım, evlendikten sonra […]

Devamını oku

Günümüz Makedonya Türkleri

Giriş Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan Makedonya, Türk Tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca Balkanların etnik, dinsel, kültürel ve linguistik açıdan en karışık bölgelerindendir. Makedonya bölgesi; Ege Makedonyası (Yunanistan’da), Vardar Makedonyası (Bugünkü Makedonya Cumhuriyeti) ve Prin Makedonyası (Bulgaristan’da) şeklinde üçe bölünmüş durumdadır. Makedonya’ya tarih boyunca çeşitli kavimler (Traklar, İllirler, Romalılar, Slavlar…) yerleştiler. IV. […]

Devamını oku

Değiştirilen Tarih: Bulgaristan örneği

Kabile sisteminden uluslaşmaya geçiş aşamasında insan topluluklarının karşı karşıya kaldığı çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Söz konusu insan topluluğu tam anlamıyla ulus olabilmesi için bir takım şartları taşımak zorundadır: ortak bir dile sahip olmak, ortak tarih, günümüzde birlikte yaşamak ve gelecekte de aynı beraberliği sürdürme eğiliminde olmak, bireyler arasında kültürel ve duygusal ortaklık gibi… Belirtilen bu […]

Devamını oku

Bulgarların adı ve kökeni

Bulgarlar için de 150 yıldan fazla bir zamandan beri menşe aranmış ve Urallı, Fin, İslav, Tatar vb. asıllı olduklarını iddia edilmiştir. Nihayet Türk asıldan geldiklerine dair önce Vambery tarafından ileri sürülen görüş G. Feher’in arkeolojik ve Gy.Nemeth’in linguistik araştırmaları ile kesinlik kazanmıştır. Kavim adı olarak “Bulgar” kelimesi 5. asrın 2. yansından önce mevcut değildi; ilk […]

Devamını oku