Bulgaristan Müslümanları tüm vakıf mallarını kaybediyor!

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

headliaswe3344333neSofya Temyiz Mahkemesi 12 Mayısta aldığı kararıyla Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğün ülke genelindeki onlarca vakıf mülkünün yasal halefi olmadığını kabul etti.

Mahkeme, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğün, Bulgaristan Prensliği, Bulgaristan Krallığı ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti döneminde var olan Müslüman toplulukların halefi olmadığına karar verdi.

Karar, komünist dönemi Bulgar istihbarat ajanı olan Nedim Gencev’in kurduğu Müslüman Sünni-Hanefi Diyaneti tarafından Mustafa Aliş Hacı’nın Başkanlığındaki Başmüftülüğün meşruluğu hakkında açtığı dava sonucu alınmıştır.

Mahkemenin bu kararından sonra Başmüftülüğün vakıf mallarını iadesi için açmış olduğu tüm davalar düşecek.

Başmüftülük tarafından vakıf mallarının iadesi için açılan davalar Sofya Temyiz Mahkemesinin verecek kararının açıklanmasına kadar durdurulmuştu.

Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş