Bulgaristan izninizi zehir edebilir

Balkanlardan Haberler

Bulgaristan gümrük görevlileri Bulgaristan’a giriş ve çıkış yapan; beyanda bulunun veya bulunmayın araçları arama hakkına sahip. Bulgaristan’dan transit geçerken üzerinizdeki altın takılar 60 gramdan fazlaysa veya 10 bin eurodan fazla para nakit varsa mutlaka beyanda bulunun.

bulgaristan_izninizi_zehir_edebilir_h36685

Yolcu beraberindeki altın takı ve nakit paralar beyan edilmediği takdirde Bulgar gümrükçüler her şeyinize el koyabiliyor.

İzin öncesi Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız için T.C. Dışişleri Bakanlığı’nca yayınlanan bildiride Bulgaristan Gümrük Mevzuatı ile ilgili detaylar şöyle:

Bulgaristan Gümrüklerinde de uyulması gereken kurallar:
-Bulgar gümrük görevlileri Bulgaristan’a giriş ve çıkış yapan araçları arama hakkına sahiptir.
-Bulgaristan’a giriş ve çıkış yapan yabancı ülke vatandaşları beyan etmeleri şartıyla sınırsız miktarda para ithal veya ihraç edebilir. Bulgaristan’a giriş ve çıkışta üzerinde 10.000 Euro’ya kadar (örneğin 9.999 Euro) veya karşılığı başka yabancı para bulunan vatandaşlarımızın yazılı beyanda bulunmalarına gerek yoktur.
-Beyana tabi olmayan miktarda parası olan vatandaşlarımız doğrudan “Yeşil Geçiş Yolu”na geçebilir.
-Vatandaşlarımızın beraberindeki para miktarı 10.000 Euro (veya karşılığı başka yabancı para) ve üzerinde ise mutlaka beyan edilmelidir. Beyanda bulunulmaması halinde paranın tamamına Bulgaristan Gümrük yetkilileri tarafında elkonulmakta (bu paranın herhangi bir şekilde geri alınması mümkün değildir), Beyan etmeyen kişilere hapis cezaları uygulanmaktadır.
-Beyan edilecek paranın kaynağı ve kullanım amacı, paranın taşınacağı güzergah, paranın taşındığı ulaşım aracı belirtilerek gümrük beyannamesi doldurulmalı ve “Kırmızı Geçiş Yoluna” girilmelidir.
-Bulgaristan’dan çıkış yapan yabancı uyruklu kişiler, daha önce Bulgaristan’a girişte beraberlerinde getirdikleri ve gümrüklerde yazılı olarak beyan ettikleri miktardaki yabancı paraları, yine gümrüklerde yazılı olarak beyan etmek suretiyle beraberlerinde Bulgaristan’dan çıkarmak zorundadır.
-Sınır geçiş kapılarındaki gümrükte doldurulan “Gümrük Döviz Beyannamesi” formları İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe ve Rusça olmak üzere 5 dildedir
-16 yaşından küçüklerin gümrük beyannameleri, ihtiyaç halinde, birlikte seyahat eden reşit kişiler tarafından doldurulabilir.

Bulgaristan’dan yolcu beraberinde transit geçirilebilecek / geçirilemeyecek eşya, beyana tabi eşya
Vatandaşlarımızın takı olarak üzerinde bulundurdukları ziynet eşyaları dahil aşağıda belirtilen altın, platin, gümüş ile diğer değerli taş ve madenlerin Bulgaristan’a giriş ve çıkışta gümrüklerde “yazılı” olarak beyan edilmesi gerekmektedir:
* 37 gramın üzerindeki işlenmiş/işlenmemiş madeni para olarak altın ve platin,
* Vatandaşlarımızın takı olarak üzerlerinde bulundurdukları dahil, 60 gramın üzerindeki altın ve platin alaşımlı aksesuarlar,
* 300 gramın üzerindeki işlenmemiş/yarı işlenmiş veya gümüş oranı fark etmeksizin madeni para şeklindeki gümüş alaşımlı takı ve aksesuarlar,
* Yukarıda sayılan mücevherat arasında yer almayan diğer değerli taş ve madenler.
Silah, cephane, zehirli maddeler, tesirli maddeler, patlayıcı maddeler, uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler, koruma altında bulunan bitki ve hayvan türleri, sanat eserleri ve antika değeri bulunan her türlü eşya ile bu tür madeni ve kâğıt paraların Bulgaristan’a sokulması yasaktır.
Bulgaristan gümrük makamları tarafından ceza protokolü düzenlenerek el konulan eşyalar (altın para, altın takılar ve nakit para) ile ilgili olarak vatandaşlarımız, üç gün içinde itiraz etme hakkına sahip olup, arzu ettikleri takdirde, Bulgaristan’da, ücret mukabili, bir avukat tutarak dava açmaları mümkündür. Ancak, bugüne kadar vatandaşlarımızın lehine sonuçlanan bir dava bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın, Bulgaristan’a girişte ve çıkışta, özellikle beyana tabi eşya ile ilgili olarak, son derece dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Gümrüklerde yolcu beraberinde vergisiz olarak Bulgaristan’a sokulabilecek mallar aşağıda sunulmuştur
* %22 ve üzeri alkollü içecek 1 litre veya 2 litre şarap,
* Bulgar makamları sadece 2 paket (40 adet) sigara girişine müsaade etmektedir. Aksi takdirde vatandaşlarımıza para cezası uygulanmaktadır.
* 500 gr kahve veya kahve özü
* 100 gr çay veya 40 gr çay özü
* 50 gr parfüm ve 250 gr eau de toilette
* tedavi amaçlı ilaçlar gümrüksüz olarak geçirebilmektedir.

Yukarıda kayıtlı miktarların üzerindeki mallar, gümrük vergisine tabidir. Sözkonusu miktarların üzerindeki malların Bulgaristan’dan transit geçirilebilmesi için Bulgar makamlarına müracaat edilerek izin alınması gerekmektedir.

Methadone adlı ilacı kullanan hastaların, Bulgaristan’a ve Türkiye’ye girişlerinde, Uluslararası Narkotik Kontrol Organı’nın (INCB) sitesinde (www.incb.org) yer alan ölçütlere uymak şartıyla, ülkeye giriş-çıkış tarihleri ile pasaport bilgilerini narkotik birimlerine bildirmeleri, 15 günden daha uzun süre kalacak hastaların ise tedavisinin devamı için madde bağımlılığı tedavi merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

© SONHABER.NL