Doğum Yeri ve Yılı: Eski Cuma (Bulgaristan) 1945

Başkanlık Dönemi: 1990-2000