Balkan Medya Forumu sona erdi

Ülkemizden Haberler
İçeriği Paylaş

Forumun sonuç bildirgesi SAM Başkan Yardımcısı Oğuz Ateş tarafından İngilizce olarak okundu. 7 maddelik sonuç bildirgesinde, Balkan Ülkeleri Medya Forumu’nun ilgili ülkelerden kamu ve özel basın kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımıyla 2-3 Mayıs 2011 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
”Asya ile Avrupa arasında köprü işlevi üstlenen, tarihsel ve kültürel ortak değerleri paylaşan bir coğrafya olan Balkanlar’ın medya temsilcileri olarak; Demokrasi bilinci ile geleceği yönlendiren, çok kültürlü hoşgörü ortamını benimseyen, Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşmiş, barışçıl bir Balkanlar idealini paylaşıyoruz.
Bölge ülkeleri arasında ileriye yönelik ortak bir geleceğin tesisinde, medyanın sahip olduğu gücü, halkların mutluluk ve refahının geliştirilmesi yönünde kullanacağı inancını taşıyoruz.
Günümüz toplumlarının, birlikte yaşam felsefesinin benimsendiği bir demokratik sistemde, insan haklarına saygı, düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde, çok kültürlü bir yapıyı benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz.Avrupa Birliğinin ‘birlikte yaşam’ felsefesi başta olmak üzere, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden, Helsinki Nihai Senedi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne kadar, çağdaş değerleri içeren her türlü belgede dile getirilen basın özgürlüğünün önemini vurguluyoruz.
Forumda yer alan ülkelerin medya mensuplarının dayanışma içinde ilişkilerini geliştirmelerinin, Balkanlar da dahil olmak üzere Avrupa genelinde bölgesel ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinde ve demokratik yapının güçlendirilmesinde itici güç oluşturacağını ifade ediyoruz.
Forum katılımcısı medya mensupları olarak, paylaştığımız ideallerin ülkelerimizin medya kuruluşları arasında sağlıklı ve süreklilik taşıyan ilişkilerle çok daha hızlı bir şekilde gerçeklik kazanacağını düşünerek, bu yönde azim ve kararlılığımızı kamuoylarımıza deklare ediyoruz.
İletişim haklarının sürekli açık tutulmasını teminen bölge medya temsilcilerinin ortak bir platform altında örgütlenmesi çabalarının desteklenmesi yönünde ortak çalışma başlatılmasını öneriyoruz.
Kabul ettiğimiz ”Sonuç bildirgesi” halklarımızın barış dolu bir bölgede, istikrarlı ve müreffeh bir dünya için ortak çaba gösterme konusundaki güçlü iradesinin bir göstergesi olacaktır.”
Bildirgenin okunması sırasında yabancı bir katılımcının bir maddeye itiraz etmesi ve bildirgenin altına imzasını atamayacağını söylemesi üzerine Ateş, sonuç bildirgesinin çoğunluğun katılımıyla hazırlandığını ve kabul edildiğini kaydetti.
Sonuç bildirgesinin okunduğu kapanış toplantısına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Bursa Valisi Şahabettin Harput da katıldı.
Balkan Medya Forumuna Bulgaristan’dan Kırcaali Haber gazetesi dahil olmak üzere 10 basın kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.