AB’nin üye ülkelerinin büyükelçileri, yargı reformunu destekliyor

Haberler
Avrupa Birliği’nin (AB) üye ülkesi olan İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka, Avusturya, Hollanda, İspanya, İrlanda ve Finlanda, yarın oylanması beklenen Anayasa değişikliğini desteklediğini belirten bildiri imzaladı.
Bildiriyi Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Norveç, Avustralya ve Güney Afrika Cumhuriyeti destekledi.
Yargı reformu sürecinin başlatılabilmesi için yarın Anayasa’da önemli düzeltmeler yapmak üzere Bulgar milletvekillerinin oylama yapacağı ve reformların geniş kapsamlı olacağı ve önemli sonuçlar doğuracağı belirtiliyor.
Diplomatlar, siyasî parti farkı gözetmeden milletvekillerini yargı reformu etrafında birleşmeye çağırdı.
Bulgaristan’da gerçek anlamda yasaların üstünlüğü sağlanması ve yolsuzluk ve organize suçla mücadele edilmesi açısından yargı reformunun son derece önemli olduğu ifade ediliyor.
Bildiride reforların Bulgaristan’a yabancı yatırımları çekecek doğru ortamın yaratılması için de gerekli olduğu kaydediliyor.
Bildiride şu sözlere de yer veriliyor:
Reformun gerekliliği ortada. Bu, Avrupa Komisyonu Bulgaristan’ın İlerlemesi Denetim ve İş Birliği Mekanizması’nda, Venedik Komisyonu’nun sonuç bildirisi raporlarında, yargı reformu stratejisinin oylanmasıyla ilgili uzlaşıda ve faal olan hukukçular ve toplulukla müzakerelerizde de görüldü.
Kaynak: Aydın Osman | HABER