Възродителнияат процес вече е във учебниците на учениците

Български Новини
İçeriği Paylaş

Министерството на образованието и науките във България,обясви че възродителният процес които се осъществи през прриода 1984-1989 година вече е във новите учебници по училищата.
Министерството на образованието и науките обяави че възродителнияат процес е поставен във учебниците за преди 1989 година тоталитарнияат режима които съществуваше във страната за дасе учи по историяс.
Министерството добави още че не само възродителнияат процес а също така има и за други тоталитарни държави образци във уроците по история.


İçeriği Paylaş